Səməd, «Çox Bəxtiyar Ağa» və biz.

img1888023XX-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatında bir çox isimlər var ki, hələ də tam araşdırılmayıb. Öz oxucu kütləsinə lazım olduğu qədər yetişməyib. Onu ilk dəfə «Gec-tez, hamımız bir gün öləcəyik; önəmli olan necə ölməyimiz yox, nəyin uğrunda ölməyimizdir» – sitatı ilə tanımış və sevmişdim. Araşdırdıqca “Balaca qara balıq” nağılına rastladım. Yəqin ki, nağılın adını eşidincə çoxunuz bildi kimdən danışıram. Bilməyənlər də sadəcə utansın. Çünki söhbət edəcəyim şəxs Azərbaycan və İran ədəbiyyatında bir qala, bir dağ kimi çox ucada duran Səməd Behrəngidir.

Səməd İzzət oğlu Behrəngi 24 iyun 1939-cu ildə Təbriz şəhərinin Gerendab məhəlləsində, yoxsul bir ailədə anadan olub. Atası İzzət bəy fəhlə olmuş və tez dünyadan köçmüşdür.

مردی+که+به+نوشته_هایش+اعتقاد+داشت+Anası Onun dünyaya gəlişini belə xatırlayır: “Yadımdadır, Səməd dünyaya gələndən bir gün öncə onun atası işdən çıxarıldı. O, yenə də ərbabla dalaşmışdı. O, sahibkara boyun əymək istəmirdi. Mən ona deyirdim filankəs bir iş yerində 4 ildir işləyir, ancaq heç vaxt ərbabla dalaşmayıb. Sən isə il qurtarmamış işdən çıxarılırsan. O isə cavabında deyirdi: Mən başqaları kimi ərbaba yaltaqlana bilmərəm. Kimlərdənsə casusluq etməyi bacarmıram. Elə dalaşmağımız da buna görədir”.

Belə bir çağda Səməd Təbrizdə dünyaya göz açdı. Atası onu “Qarabala” çağırırdı. Maddi durumlarının çətinliyindən Səməd də böyük qardaşı kimi ilk təhsilini Təbrizdəki “Dəbristani-Tərbiyət və Daneşsərayi”də alıb, məktəbi bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə Azərşəhr mahalının Mamağan, Gögan ibtidai məktəbində müəllim kimi başlayıb. İşləyərək həm də Təbriz Universitetinin filologiya fakültəsinin ingilis dili şöbəsində qiyabi təhsil alıb oranı da 1961-ci ildə bitirir.

10357118_1466518350287716_8498562781470853477_n.png

Tələbəlik illərində bir neçə dostu ilə «Xənde» (Gülüş) adlı həftəlik divar qəzeti buraxıb. İlk ədəbi tənqidi və satirik qələm təcrübələrini “düzü-düz, əyrini-əyri” deyərək bu dövrdə yazıb.

Mədədi deyir: “Səməd dəfələrlə yazıb və deyib ki, ana dilində yazmaq imkanı yoxdur.»

Samad_BehrangiSəməd Behrəngi Azərbaycan kəndlərində folklor nümunələri toplayıb. Onun topladığı ilk folklor nümunələri «Parə — parə» adı ilə Təbrizdə çap edilib. Amma Mədədinin verdiyi məlumata əsasən, onların topladıqları folklor nümunələri azərbaycan dilində idi və İran şahının qeyri-fars dillərlə əlaqədar siyasətlərinə görə çap olunmadı. Sonradan bu nağılları fars dilinə çevirərək həmkarı Behruz Dehqani ilə birlikdə nəşr etdirib. Yazdığı nağıllar türk dilinə Sirus Mədədi vasitəsilə «Azərbaycan nağılları» adı ilə Tehranda çap olunub. Eyni zamanda fars dilindən Azərbaycan dilinə çevirdiyi tərcümələri dövri mətbuatda çıxıb.

250px-Samad_Behrangi_with_his_students_in_Azerbaijan_of_Iran

Məcid Təbrizivəndi yazır ki: “Səmədin yaradıcılığı savadsız kəndlilər üçün ərizə yazmaqla başlanıb”.

O, bir müddət qəzetlərdə məqalələrlə çıxış edib, o zaman Təbrizdə nəşr olunan «Mehdi Azadi» və «Adinə» qazetlərində yazıb. Sonra, məqalələrini «Məcmueyi məqaleha» (Məqalələr məcmuəsi) adilə kitab şəklində çap edib.

İlk hekayələri “Adət”, “Binam” 1959-cu ildə dərc olunub. Bundan sonra “Ulduz və qarğalar”, “Çuğundursatan oğlan”, “Balaca qara balıq” və s. hekayə və nağıllarını yazıb.

1542872738_semed-behrengi.jpg

Səməd Behrəngi İran uşaq ədəbiyyatının banisi sayılır. Ona qədər uşaq ədəbiyyatına aid kitablar yazan olsa belə İran ədəbiyyatçıları qəbul edirlər ki, Səməd Behrəngi İranda uşaq ədəbiyyatının qurucusudur.

Onun ədəbi irsi son dərəcə zəngin olsa da, yazıçı dostu Qulamhüseyn Saedinin dediyi kimi, yaratdığı şah əsəri onun yaşayış tərzi idi. Təsadüfi deyil ki, İranın tanınmış söz ustası Cəlal Al Əhməd onu “Azərbaycan kəndlilərinin canlı dili, sürgünə düşmüş gələnəklərin oyaq vicdanı, “Heydərbabaya salam”ın sətirləri arasında dünyaya ayaq açıb, Savalana, Xalxala tərəf üz tutan gəzərgi bir müəllim” adlandırırdı.

imagesO, uşaqların yaşayışından yazarkən onlara bircə şeyi anlatdı: “Şilləyə şillə ilə cavab verib, öz haqqını son damlasına kimi almaq gərəkdir”, ardınca Ulduzun dili ilə yazırdı: “Mənim nağılımı yoxsul, naz-nemətdən məhrum olan uşaqlar üçün yazın”.

Həmkarları onu “Azərbaycan kəndlilərinin canlı dili”, “Milli mədəniyyətin oyaq vicdanı”, “Xalqa üz tutan”, “Səyyar müəllim” adlandırıblar.

Dostu Saedinin xatirələrində deyilir: “O, boş anlarında saatlarla kitab mağazalarının qarşısını kəsdirər, kitab seçməyə gələn yeniyetmələrə məlumatlar verərdi. Dərs dediyi məktəbdə şagirdlərlə əl-ələ verib gözəl kitab evi düzəltmişdi”.

samad_behrangi (1)Səməd Behrəngi heç bir siyasi təşkilata bağlı olmayıb, heç şah dövründə siyasi təşkilat da yox idi. Amma, onun yoldaşları Behruz Dehqani, Əlirza Nabdil, Mənaf Fələki, Kazım Səadəti, Əşrəf Dehqani və başqaları Səmədin ölümündən iki il sonra İranın “Xalq Fədailəri» təşkilatını yaradıb və silahlı mübarizəyə qalxıblar. Behrənginin yazdığı “Balaca qara balıq” əsəri həm də İran inqilabının manifesti hesab edilir. Ürəyində öz millətinə dərin sevgi bəsləyən Səməd Behrəngi əsərlərində Azərbaycanın, eləcə də İranda yaşayan başqa xalqların ağrılarını qələmə alıb.

Onun “Balaca qara balıq” əsəri 1968-ci ildə İtaliyanın Bolonya şəhərində keçirilən Uşaq Kitabları Müsabiqəsində qızıl medala layiq görülüb. Birinci yeri tutduğuna görə kitabları italyan, fransız, ingilis, türk dillərində nəşr edilib.

“O getdi. Dönüb arxasınca baxdım. Çiyinlərini sallayıb, başını aşağı dikmişdi, yavaş-yavaş uzaqlaşır, sol yönə gedirdi. Mənsə donub qalmışdım, haraya getdiyimi bilmirdim…” (Mahmud Dövlətabadi).

213631_152

Səməd Behrəngi öz xalqının taleyini dərindən düşünərək, yaşayışın ağrı-acılarını ilk anda uşaqların gözü önünə gətirib, yaşayış bilimlərini anlamaqda onlara yardım edirdi. O, yaşayışında da, dərs otağında da, yazı masasının arxasında, öz ədəbi dünyasında hər şeydən öncə müəllim idi. Uşaq dünyasından böyüklər aləminə açdığı pəncərədən toplumu bütün çizgiləri ilə yaşlıların gözləri önündə canlandırırdı. O, türk dilində əlifba kitabı tərtib edərək onu Tehranda çap etdirməyə, məktəblərdə öyrədilməsinə çalışmışdı. Beləliklə, milyonlarla uşaqların, gənclərin öz dillərini öyrənməsində addım atmışdı. Ancaq Pəhləvi rejimi onun bu dolğun addımına cavab verməmişdi.

Səməd Behrəngi Təbrizdə anadan olub, cəmi 29 il yaşayıb. Qısa zamanda iyirmi əsər yaradıb. «Balaca qara balıq» onun şah əsəridir və bir siyasi manifestdir. Ömrünün son 8 ilini müəllimlik və şairliklə məşğul olub. 1967-ci il avqustun 31-də Cənubi Azərbaycanın Xumarlı yaşayış məntəqəsi yaxınlığında Araz çayında müəmmalı şəraitdə boğulub. Fəaliyyətinə görə dəfələrlə təqiblərə məruz qalmağını əsas götürərək bir çox insanlar onun şah rejimi tərəfindən öldürüldüyünə inanırlar. Lakin bunu sübut edəcək bir dəlil indiyə qədər tapılmayıb. O, Təbrizin İmamiyyə qəbiristanlığında dəfn edilib.

загруженное

Onun ölüm günü dostu Cəlal Al Əhməd yazırdı: “İndi mən necə inanım Səməd ölübdür. O, öz xalqına, keçmişinə, ana dilinə bağlı idi. ”Əlifba” kitabını hazırlayıb çap etdirmək istəyirdi. Ancaq onun başına nə qədər oyun açdılar. Səmədin ölümünə necə inanım? Olmaya ”Balaca qara balıq” yenidən doğulmaq üçün Araz çayı ilə Xəzərə qovuşub? Bir gələnəyin, bir dilin, bir ulusun ortağı olan çayda boğulub Səməd. Mədinə müsəlmanlar üçün necə qutsal idisə, Araz da Səməd üçün o qədər qutsal idi”.

 

Çox Bəxtiyar Ağa
(Hekayə)

Müəllif: Səməd Behrəngi

Nə olur olsun, göydən nə bəla yağır-yağsın, hansı hökümət hakimiyyətdə olur olsun, Çox Bəxtiyar Ağanın vecinə deyildir. Bircə şərtlə, ona zərər toxunmasın, ona dəyib-dolaşan olmasın, ondan nəsnə əskilməsin. Çox Bəxtiyar Ağaya görə onun işdən yayınmasına göz yuman, başçı yaxşı başçıdır, əsas odru ki, onun yaltaqlığını xidmət kimi dəyərləndirsin. Yaxşı baxan odur onun çağında Çox Bəxtiyar Ağaya böyük işlər, çoxlu pul verilsin.

Çox Bəxtiyar Ağanın yaşayışı səssiz göl kimidir. Bu gölü dalğalandırmağa bir anda belə bir daşın düşməsini istəmir. O, başıaşağı, üzüyola adamdır. O, bir qarışqayla da sözləşməyi özünə rəva bilmir. Səhər yuxudan durub arvad-uşağı ilə səhər yeməyi yeyib idarəyə yola düşür. Məhəllənin baqqal, qəssabı ilə salam-əleyki də belə hesab üzrədir. Ləpəni ona baha verməsinlər, ya da əti sümüksüz alsın deyə bu işləri görür. Çox Bəxtiyar Ağa başçının sözünə, söz almamağına inanır, yoxsa başağrısı yaranar. İdarə işi ancaq pul çıxarmaq üçündür.

Beləliklə, yaxşı olar onunla bağlı söz-söhbət olmasın. Onun dinc yaşayışı pozulmasın. Çox Bəxtiyar Ağanın düşüncəsinə görə vicdansızlıqla dikbaşlıq eləmək olmaz. Çox Bəxtiyar Ağa “vicdan”, “şərəf” deyimlərinin yerinə yalnız “həyat” deyimini işlətməkdə məqsədi sanballı söz deməklə özünü də böyütməkdir. O, arvad-uşağı çox istədiyindən çox qorxur. Onun başına bəla gələrsə onlar başsız qalar. Həmişə gözləmə durumunun izləməsinə başlıca səbəb müdirin göstərişlərini yerinə yetirib, işdən çıxarılmasın, ac qalmasın.

Çox Bəxtiyar Ağa qayğıkeşdir. Amma Qaliley, Sadiq Hidayət kimi yox. Ona keçmiş məktəb yoldaşlarının irəliləməsi, bacanağının ikimərtəbəli evinin olması acıq verir.

Ən yüksək diləyi, şəxsi maşını olsun, özü də “folksvagen” markalı, eləcə də Tehrana köçüb paytaxt sakini olsun. Ona görə də işdə başçısına necə desən yaltaqlıq edər…
Çox Bəxtiyar Ağanın xanımının məqsədi xarici aktrisalar kimi geyim geyinməkdir… Uşaqlarına fars dilini öyrətsin. Onun inancına görə türk dili savadsız, “qara camaat” üçündür. Hərdən ailənin həkimindən də söz açır. Ondan tez-tez soruşur:

— Uşağın başı ağrıyır, cənab həkim, aspirin verirsiniz, yoxsa sarıdon?…

Çox Bəxtiyar Ağa həftədə iki dəfə bəxtini sınamaq üçün lotereya bileti alır. O, dinə lap çox inanırdı, ancaq Ramazan ayında cəmi üç gün oruc tutub namaz qılır.
Çox Bəxtiyar Ağanı hamı tanıyır, hamı da görüb. Siz də, mən də, qonşuluğumuzda onunla üz-üzə gəlmişik. Görürük necə dərdsiz yaşayır, özünü xoşbəxt sanır.

Опубликовано Nizami Əlisoy

Bakı, Azərbaycan e-mail: lisoynizami@gmail.com Təhsil: Xəzər Universitəsi/ Filologiya (Azərbaycan dili və Ədəbiyyat)

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: